Certificări

Certificarea FSC (Forest Stewardship Council®)

Forest Stewardship Council® – FSC® prevede certificarea trasabilităţii produselor de origine forestieră şi a proiectelor legate de folosirea acestora. Certificarea referitoare la trasabilitatea produselor FSC-CoC garantează un lanţ de custodie care permite organizarea, prin intermediul fluxului de materii prime, care să ţină sub control originea produselor forestiere în intrare şi ieşire.

Certificarea proiectului, conform standardului FSC-STD-40-006, are drept scop validarea unui singur proiect, parţial sau complet, care implică folosirea de produse de origine forestieră.

Certificările FSC se referă la toate organizaţiile care operează de-a lungul filierei de producţie a produselor forestiere, cu excepţia acelora care nu deţin posesia fizică a bunurilor/materialelor (de exemplu societăţile de transport).
 

Principalele beneficii ale FSC

• conservarea produselor provenind din păduri gestionate în mod responsabil, garanţia introducerii pe piaţă de material forestier care respectă aspectele de mediu şi pe cele sociale;

• trasabilitatea traseului urmat de materiile prime, produse semi-prelucrate şi co-produse de la pădure către consumator;

• comunicarea către public, prin intermediul etichetării cu marca FSC, a valorii adăugate a produsului;

• demonstrarea propriei contribuţii aduse unei gestiuni forestiere responsabile.

 

Noi, Elpidex Trading SRL, suntem certificați FSC 100% și ISPM-15.

Certificarea ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures)

Globalizarea și creșterea fluxului comercial internațional au dus la distribuirea de materiale animale și vegetale neautohtone în întreaga lume. Organismele din lemn pot fi parazite, ceea ce poate duce la boli ale plantelor și produselor vegetale. Prin utilizarea reglementărilor ISPM-15 se încearcă prevenirea răspândirii paraziților neautohtoni.

Sursa: https://ispm15.com/

Diferite niveluri de guvernare și industrie au lucrat pentru a dezvolta un plan de armonizat iar in martie 2002 Convenția internațională pentru protecția plantelor (IPPC) a adoptat Standardul internațional pentru fitosanitare Măsuri nr. 15 (ISPM 15). Acest standard identifică cerințele minime de tratament obligatorii și un sistem de marcare a elementelor componente ale ambalajelor din lemn.

IPCC

IPPC este o organizație internațională tratat care lucrează pentru a preveni răspândirea internațională a bolilor plantelor. Acesta a fost creat în 1952 de către Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite. Peste 50 de țări participă în prezent la program.
 

Paleții noștri prezintă interes pentru tine?